Aanbod   Trajecten

Volwassenen

Coaching is gericht op het vergroten van (zelf)inzicht en het positief veranderen van gedrag waar men hinder van heeft in het dagelijkse leven (werk of privé). In een coaching traject neem je minimaal 5 coaching sessies af. Tijdens het intake gesprek wordt de hulpvraag verhelderd en vastgesteld waaraan gewerkt gaat worden (coachplan). Door middel van het voeren van gesprekken, oefeningen en opdrachten krijgt de sessie vorm. Tijdens coaching sessies of het coaching traject wordt verwacht dat de klant reflecteert op zijn/haar eigen handelen en hierover aan de coach verslag doet (min. ½ A4) voorafgaand aan de volgende sessie. De coach en de klant spreken vooraf samen af waar het verslag aan moet voldoen (welke opdrachten, oefeningen, reflectie thema’s).

In het traject zijn het intake gesprek/kennismaking (45 min) en 2 telefonische consulten/videogesprekken (á 15 minuten) inbegrepen.

Tussentijds wordt er geëvalueerd hoe het traject gaat, dit gebeurt kort in de sessies. Als het traject ten einde loopt, is de afronding of evaluatie van het geheel ook van belang, hiervoor wordt tijd vrij gemaakt (max 20 min) in het laatst geplande gesprek als onderdeel van die sessie.

Duur: 60 min.
Kosten: € 300,-

Therapie is gericht op het helen van dieper liggende problematiek. Hier is veelal sprake van vastzittende emoties waardoor iemand in het dagelijkse leven fysieke klachten ervaart, ziek is of emotioneel vast loopt. In een therapeutisch traject neem je minimaal 6 therapeutische sessies af. Tijdens het intake gesprek wordt de hulpvraag verhelderd. De therapeut stelt daarna een behandelplan op zodat het duidelijk is waaraan gewerkt wordt.

Door middel van gesprekken, oefeningen en verdieping door het toepassen van passende methodieken krijgt een therapeutische sessie vorm. In het traject is het intake gesprek (45 min) en 2 telefonische consulten (á 15 minuten) inbegrepen.

Tussentijds wordt er geëvalueerd hoe het traject gaat, dit gebeurt kort in de sessies. Als het traject ten einde loopt, is de afronding of evaluatie van het geheel ook van belang, hiervoor wordt tijd vrij gemaakt (max 20 min) in het laatst geplande gesprek als onderdeel van die sessie.

Duur: 75 min.
Kosten: € 450,-

Kinderen en jongeren

Coaching is gericht op het vergroten van (zelf)inzicht en het positief veranderen van gedrag waar het kind hinder van heeft in het dagelijkse leven (school, vereniging, thuis of ergens anders). In een coaching traject neem je minimaal 5 coaching sessies af. Tijdens het intake gesprek wordt de hulpvraag verhelderd. De coach stelt daarna een coachplan op zodat het duidelijk is waar aan gewerkt wordt. Door middel van het voeren van gesprekken, oefeningen en opdrachten krijgt de coaching vorm. Na elke coaching sessie wordt verwacht dat het kind/jongere thuis, op school of daar waar nodig, bezig is met zijn of haar oefeningen/opdrachten. Ouders ondersteunen hun kind daarbij. De coach en het kind spreken vooraf samen af waar het kind mee bezig gaat zijn.

Om een kind/jongere zo goed mogelijk te ondersteunen wordt er ook een oudergesprek gepland, of meerdere. Een oudergesprek is onderdeel van de coaching, deze wordt ingepland als een sessie. Bij het oudergesprek komen ouders in de praktijk zonder kind(eren)/jongere(n). In overleg kan de therapeut ook op huisbezoek komen om het oudergesprek te voeren. In een oudergesprek wordt er besproken wat het kind/jongere nodig heeft van ouders om hem/haar te ondersteunen in het transformatieproces. Daarin wordt ook gekeken wat ouders aan ondersteuning nodig hebben van de coach.

Tussentijds wordt er geëvalueerd hoe het gaat, dit gebeurt kort in de sessies. Als het traject ten einde loopt, is de afronding of evaluatie van het geheel ook van belang, hiervoor wordt tijd vrij gemaakt (max 20 min) in het laatst geplande gesprek als onderdeel van die sessie. Een van de ouders (of beide ouders) zijn bij dat deel aanwezig.

In het traject zijn het intake gesprek/kennismaking (45 min), 2 telefonische consulten/videogesprekken (á 15 minuten) en het oudergesprek inbegrepen. In overleg kan de therapeut ook aansluiten bij gesprekken op school of de gemeente.

Duur: 60 min.
Kosten: € 225,-

Therapie is gericht op het helen van dieper liggende problematiek. Hier is veelal sprake van vastzittende emoties waardoor een kind/jongere in het dagelijkse leven fysieke klachten ervaart, ziek is of emotioneel vast loopt. In een therapeutisch traject neem je minimaal 6 therapeutische sessies af. Tijdens een intake gesprek wordt de hulpvraag verhelderd. De therapeut stelt daarna een behandelplan op zodat het duidelijk is waaraan gewerkt wordt. Door middel van gesprekken, oefeningen en verdieping door het toepassen van passende methodieken krijgt een therapeutische sessie vorm.

Om een kind/jongere zo goed mogelijk te ondersteunen is een oudergesprek onderdeel van de therapie, deze wordt ingepland als een sessie. Bij het oudergesprek komen ouders in de praktijk zonder kind(eren)/jongere(n). In overleg kan de therapeut ook op huisbezoek komen om het oudergesprek te voeren. In een ouder gesprek wordt er besproken wat het kind/jongere nodig heeft van ouders om hem/haar te ondersteunen vanuit de zorgen die er zijn. Daarin wordt ook gekeken wat ouders aan ondersteuning nodig hebben van de therapeut.

Tussentijds wordt er geëvalueerd hoe het traject gaat, dit gebeurt kort in de sessies. Als het traject ten einde loopt, is de afronding of evaluatie van het geheel ook van belang, hiervoor wordt tijd vrij gemaakt (max 20 min) in het laatst geplande gesprek als onderdeel van die sessie. Een van de ouders (of beide ouders) zijn bij dat deel aanwezig.

In het traject zijn het intake gesprek/kennismaking (45 min), 2 telefonische consulten/videogesprekken (á 15 minuten) en het oudergesprek inbegrepen. In overleg kan de therapeut ook aansluiten bij gesprekken op school of de gemeente.

Duur: 60 min.
Kosten: € 270,-

Vanuit Praktijk-QLu bied ik aan een groepje (min 3 - max 5) kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar een kort coaching-traject aan, waarin ze leren om te gaan met spanningen en de oorzaak (oorzaken) een plek kunnen geven. Dit coaching-traject bestaat uit 4 bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur en 2 individuele behandelingen (Reiki of klankschalen) van een half uur. Deze behandelingen worden gepland tijdens het intakegesprek.

In dit coaching-traject ga ik met de kinderen op zoek naar datgene wat hen gespannen maakt waardoor ze fysieke klachten ervaren zoals hoofdpijn, buikpijn, slapeloze nachten etc. Samen met de kinderen onderzoek ik welke gedachtes en gevoelens hierbij een rol spelen. Tijdens de bijeenkomsten leer ik de kinderen een aantal oefeningen om spanning, belemmerende gedachtes en gevoelens los te laten en oefeningen die ontspanning bevorderen. Om de kinderen weer in hun eigen kracht te zetten zal ik met hen, hun persoonlijke eigenschappen naar boven halen en op creatieve wijze een krachtplek realiseren. Ondanks dat het traject in groepsverband aangeboden wordt, worden de kinderen gecoacht op het omgaan met hun eigen spanningsprobleem.

Om rekening te houden met de energie van kinderen zal ik rustige oefeningen afwisselen met wat actievere oefeningen.

De klankschalen behandeling geeft ruimte voor ontspanning waardoor heling in gang gezet kan worden. De Reiki behandeling (het doorgeven van universele levensenergie) ondersteunt het zelfhelende vermogen, waardoor het proces wat ze in gaan positief ondersteund wordt.

Zelf meenemen, een schoenendoos (groot) en een schoon glazen potje (waar een waxinelichtje in kan).

Duur: 4 bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur en 1 individuele behandeling (Reiki of klankschalen) van een half uur.
Kosten: € 145,-
De kosten zijn voor het totaalpakket, bestaande uit een telefonisch intakegesprek, 4 coaching-bijeenkomsten en 1 behandeling naar keuze. Dit is inclusief drinken (ranja/water of thee), een versnapering, edelstenen, notitie boekje, pen, reader/werkboek en materialen voor het maken van de krachtplek.

Vanuit Praktijk-QLu bied ik aan een groepje (min 3- max 5) kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar een kort coaching-traject aan, waarin ze wat lekkerder in hun vel kunnen komen te zitten. Dit coaching-traject bestaat uit 4 bijeenkomsten van een uur en 1 individuele Reiki behandeling. Deze wordt gepland tijdens het intakegesprek.

In dit coaching-traject ga ik met de kinderen op zoek naar datgene waar ze verdrietig van, onzeker in of angstig voor zijn. Samen met de kinderen doe ik een aantal oefeningen die hen bewust maakt van hun eigen lichaam, hun gevoel en gedachtes. Ze gaan leren hoe ze een negatieve gedachte kunnen ombuigen naar een positieve gedachte, zich lekkerder in hun vel voelen en meer vertrouwen krijgen in zichzelf. Ondanks dat het traject in groepsverband aangeboden wordt, worden de kinderen gericht op hun eigen thema/doelen gecoacht.

Om rekening te houden met de energie van kinderen zal ik rustige oefeningen afwisselen met wat actievere oefeningen.

De Reiki behandelingen (het doorgeven van universele levensenergie) ondersteunen het zelfhelende vermogen, waardoor het proces wat ze in gaan positief ondersteund wordt.

Duur: 4 bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur en 1 individuele behandeling (Reiki of klankschalen) van een half uur.
Kosten: € 145,-
De kosten zijn voor het totaalpakket, bestaande uit een telefonisch intakegesprek, 4 coaching-bijeenkomsten en 1 behandeling naar keuze. Dit is inclusief drinken (ranja/water of thee), een edelsteen, notitieboekje en een pen.

Behandelingen alleen op afspraak