Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy beleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Praktijk-QLu
Juli 2019

 • Bescherming persoonsgegevens
  Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
  Praktijk-QLu zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
  Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 • Over mij
  De website van Praktijk-QLu wordt overkoepelend beheerd door Elrich Wallé, echter beheer ik de ingekomen persoonsgegevens waardoor ik de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens ben in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

  Mijn gegevens zijn:
  Praktijk-QLu
  Schoolstraat 15B
  6641DA Beuningen
  KvK: 72856718

 • Welke gegevens verzamel ik
  Wanneer je het contactformulier gebruikt, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Adres gegevens
  - Telefoonnummer
  - Bankrekeningnummer
  - E-mailadres
  - Aanvraag voor cursus, coaching, therapie
  - Reden waarvoor je een coaching-traject of behandeling wil ondergaan (klachten, hulpvraag)

 • Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens
  De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
  - Je voor-en achternaam, e-mailadres, reden voor coaching of behandelingen, gebruiken we voor het maken van een behandelovereenkomst.
  - Het afhandelen van jouw betaling.
  - Je te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  - Om je te informeren bij wijzigingen van onze diensten en producten.
  - Praktijk-QLu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

  Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 van de Wbp.

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar hebben toestemming nodig van gezaghebbende ouders of voogd om hun gegevens te verstrekken op sites die deze verwerken. Praktijk-QLu kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het is raadzaam dat u als ouders dan ook betrokken bent bij de online activiteiten van uw kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@praktijk-qlu.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 • Beveiliging persoonsgegevens
  Ik sla de gegevens van het contactformulier op met een wachtwoord die ik vervolgens op sla in mijn OneDrive, om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. De mailwisseling vind plaats met een versleuteling middels een SSL-certificaat waarmee ik zorg voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 • Sociale Media
  Via Facebook, deel ik mijn aanbod aan behandelingen, coaching en cursussen en deel ik uitstapjes, evenementen en foto's. Het is een openbare pagina waardoor men de inhoud kan delen met anderen. U bent vrij om op mijn Facebook pagina een reactie te plaatsen. Hier geldt uw eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hetgeen u deelt op deze openbare pagina. Lees de privacyverklaringen van het Sociale Media platform waar ik gebruik van maak om te weten hoe zij omgaan met privacy.

  - Facebook: https://m.facebook.com/privacy/explanation/

 • Bewaartermijn
  Praktijk-QLu bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ik deze verzamel, tenzij de wetgeving ons anders verplicht. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zullen behouden ten minste 7 jaar.

 • Rechten
  Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, vanaf dat moment zullen wij jou gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking waar de toestemming reeds eerder door jou voor verleend is.

  Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Door een schriftelijk inzageverzoek te doen kun je inzage krijgen in de gegevens die wij hebben verwerkt van jou. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

  Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt verstaan een e-mail.

  Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Je verzoek kun je mailen naar het volgende emailadres: contact@praktijk-qlu.nl.

 • Wijzigingen
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.
  De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Behandelingen alleen op afspraak