Aanbod   Behandelingen

Volwassenen

Reiki is het doorgeven van universele levensenergie, dit gebeurt middels het opleggen van de handen op of boven het lichaam van de klant. Een reiki behandeling is een gericht op ontspanning en kan voor verlichting zorgen bij een fysieke klacht. Reiki ondersteund het zelf helende vermogen van de mens (dier en planten) en kan tot inzicht leiden. Bij deze behandeling ligt men gekleed op de behandel/massage-tafel. Makkelijk zittende kleding is hierbij gewenst.

Duur: 60 min. waarvan 45 min. Reiki behandeling
Kosten: € 45,-

Coaching is gericht op het vergroten van (zelf)inzicht en het positief veranderen van gedrag waar men hinder van heeft in het dagelijkse leven (werk of privé). Tijdens het intake gesprek wordt de hulpvraag verhelderd en het aantal sessies vastgesteld. De coach stelt daarna een coachplan op zodat het duidelijk is waaraan gewerkt gaat worden. Door middel van het voeren van gesprekken, oefeningen en opdrachten krijgt een sessie vorm. Na elke sessie wordt verwacht dat de klant reflecteert op zijn/haar eigen handelen en hierover aan de coach verslag doet (min. ½ A4) voorafgaand aan de volgende sessie. De coach en de klant spreken vooraf samen af waar het verslag aan moet voldoen (welke opdrachten, oefeningen, reflectie thema’s).

Tussentijds wordt er geëvalueerd hoe het gaat, dit gebeurt kort in de sessies. Na de sessies is de afronding of evaluatie van het geheel ook van belang, hiervoor wordt tijd vrij gemaakt (max 20 min) in het laatst geplande gesprek als onderdeel van die sessie.

Het intake gesprek (45 min) dient ook als kennismaking en is gratis.

Duur: 60 min.
Kosten: € 60,-

Therapie is gericht op het helen van dieper liggende problematiek. Hier is veelal sprake van vastzittende emoties waardoor iemand in het dagelijkse leven fysieke klachten ervaart, ziek is of emotioneel vast loopt. Tijdens een intake gesprek wordt de hulpvraag verhelderd. De therapeut stelt daarna een behandelplan op zodat het duidelijk is waaraan gewerkt wordt. Door middel van gesprekken, oefeningen en verdieping door het toepassen van passende methodieken krijgt een therapeutische sessie vorm.

Tussentijds wordt er geëvalueerd hoe het gaat, dit gebeurt kort in de sessies. Na de sessies is de afronding of evaluatie van het geheel ook van belang, hiervoor wordt tijd vrij gemaakt (max 20 min) in het laatst geplande gesprek als onderdeel van die sessie.

Het intake gesprek (45 min) dient ook als kennismaking en is gratis.
De klant kan na het intake gesprek/kennismaking de keus maken om losse sessies af te nemen of direct een therapeutisch traject aan te gaan.

Duur: 75 min.
Kosten: € 75,-

Een klankschaalmassage is gericht op ontspanning. Bij een klankschaalmassage worden er meerdere klankschalen op het lichaam geplaatst en aangeslagen met een klopper. De massage krijgt vorm door de trilling en de klank. Door ontspanning komt er ruimte voor healing. Bij deze behandeling ligt men gekleed op de behandel/massage-tafel. Makkelijk zittende kleding is hierbij gewenst.

Duur: 75 min.
Kosten: € 60,-

Dit een klankschaalmassage waarbij het laatste kwartier de rug van de klant met olie ingesmeerd wordt en de klankschaal glijdend over de rug, aangeslagen wordt. Dit brengt een extra dimensie aan de klankschaalmassage door het gebruik van etherische olie. De etherische olie die gebruikt wordt zijn gericht op ontspanning en rust. Bij deze behandeling ligt men, met uitzondering van uw bovenkleding, gekleed op de behandel/massage-tafel. Makkelijk zittende kleding is hierbij gewenst.

Duur: 90 min.
Kosten: € 75,-

Een chakra behandeling is gericht op ontwikkeling en healing. Er zijn 7 grote energie centra in het lichaam van de mens, deze worden chakra's genoemd. Door te ervaren welke emoties, gedachtes of lichamelijke reacties er plaats vinden in je lichaam tijdens de behandeling wordt er een proces in werking gesteld. Dit biedt de klant de opening om aan hun eigen energie balans te werken met de verkregen inzichten.

Duur: 90 min.
Kosten: € 75,-

Een aroma touch behandeling is een speciaal ontwikkelde behandeling met aromatherapie vanuit dōTERRA. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende oliën die op een wrijvende wijze worden aangebracht op de rug van de klant. Bij deze behandeling ligt men, met uitzondering van de bovenkleding, gekleed op de behandel/massagetafel. Makkelijk zittende kleding is hierbij gewenst.

Duur: 60 min. waarvan 40 min. behandeling
Kosten: € 50,-

Kinderen en jongeren

Reiki is het doorgeven van universele levensenergie, dit gebeurt middels het opleggen van de handen op of boven het lichaam van de klant. Een reiki behandeling is een gericht op ontspanning en kan voor verlichting zorgen bij een fysieke klacht. Reiki ondersteund het zelf helende vermogen van de mens (dier en planten) en kan tot inzicht leiden. Bij deze behandeling ligt men gekleed op de behandel/massage-tafel. Makkelijk zittende kleding is hierbij gewenst.

Duur: 45 min. waarvan 30 min. Reiki behandeling
Kosten: € 30,-

Coaching is gericht op het vergroten van (zelf)inzicht en het positief veranderen van gedrag waar het kind hinder van heeft in het dagelijkse leven (school, vereniging, thuis of ergens anders). Tijdens het intake gesprek wordt de hulpvraag verhelderd en het aantal sessies bepaald. De coach stelt daarna een coachplan op zodat het duidelijk is waar aan gewerkt wordt. Door middel van het voeren van gesprekken, oefeningen en opdrachten krijgt de coaching vorm. Na elke coaching sessie wordt verwacht dat het kind/jongere thuis, op school of daar waar nodig, bezig is met zijn of haar oefeningen/opdrachten. Ouders ondersteunen hun kind daarbij. De coach en het kind spreken vooraf samen af waar het kind mee bezig gaat zijn.

Om een kind/jongere zo goed mogelijk te ondersteunen wordt er ook een oudergesprek gepland, of meerdere. Een oudergesprek is onderdeel van de coaching, deze wordt ingepland als een sessie. Bij het oudergesprek komen ouders in de praktijk zonder kind(eren)/jongere(n). In overleg kan de therapeut ook op huisbezoek komen om het oudergesprek te voeren. In een oudergesprek wordt er besproken wat het kind/jongere nodig heeft van ouders om hem/haar te ondersteunen in het transformatieproces. Daarin wordt ook gekeken wat ouders aan ondersteuning nodig hebben van de coach.

Tussentijds wordt er geëvalueerd hoe het gaat, dit gebeurt kort in de sessies. Na de sessies is de afronding of evaluatie van het geheel ook van belang, hiervoor wordt tijd vrij gemaakt (max 20 min) in de laatst geplande afspraak als onderdeel van die sessie. Een van de ouders (of beide ouders) zijn bij dat deel aanwezig.

Het intake gesprek dient ook als kennismaking en is gratis. De ouders en het kind/jongere kunnen na het intake gesprek/kennismaking de keus maken om losse sessies af te nemen of direct een coaching traject aan te gaan. In overleg kan er ook een gesprek op school gepland worden, dit gesprek wordt als een sessie gezien.

Duur: 60 min.
Kosten: € 45,-

Therapie is gericht op het helen van dieper liggende problematiek. Hier is veelal sprake van vastzittende emoties waardoor iemand in het dagelijkse leven fysieke klachten ervaart, ziek is of emotioneel vast loopt. Tijdens een intake gesprek wordt de hulpvraag verhelderd en het aantal start sessies bepaald. De therapeut stelt daarna een behandelplan op zodat het duidelijk is waaraan gewerkt wordt. Door middel van een gesprek/oefeningen en verdieping door het toepassen van een passende methodiek krijgt een therapeutische sessie vorm.

Om een kind/jongere zo goed mogelijk te ondersteunen wordt er ook een oudergesprek gepland, of meerdere. Een oudergesprek is onderdeel van de therapie, deze wordt ingepland als een sessie. Bij het oudergesprek komen ouders in de praktijk zonder kind(eren)/jongere(n). In overleg kan de therapeut ook op huisbezoek komen om het oudergesprek te voeren. In een ouder gesprek wordt er besproken wat het kind/jongere nodig heeft van ouders om hem/haar te ondersteunen vanuit de zorgen die er zijn. Daarin wordt ook gekeken wat ouders aan ondersteuning nodig hebben van de therapeut. Als er telefonische consulten/videogesprekken gewenst zijn, overlegt de therapeut met ouders hoe dit vormgegeven kan worden.

Na de sessies is de afronding of evaluatie van het geheel ook van belang, hiervoor wordt tijd vrij gemaakt (max 20 min) in de laatst geplande afspraak als onderdeel van die sessie. Een van de ouders (of beide ouders) zijn bij dat deel aanwezig.

Het intake gesprek (45 min) dient ook als kennismaking en is gratis. De ouders en het kind/jongere kunnen na het intake gesprek/kennismaking de keus maken om losse sessies af te nemen of direct een therapeutisch traject aan te gaan.

Duur: 60 min.
Kosten: € 45,-

Een klankschaalmassage is gericht op ontspanning. Bij een klankschaalmassage worden er meerdere klankschalen op het lichaam geplaatst en aangeslagen met een klopper. De massage krijgt vorm door de trilling en de klank. Door ontspanning komt er ruimte voor healing. Bij deze behandeling ligt men gekleed op de behandel/massage-tafel. Makkelijk zittende kleding is hierbij gewenst.

Duur: kinderen tot 14 jaar, 45 min. waarvan 30 min. klankschaalmassage
Kosten: € 30,-

Behandelingen alleen op afspraak